Matthias Zágon Hohl-Stein

– ante portas –Leviathan, 2015,
Mischtechnik auf Leinwand, 100 x 180 cm